با خوش آمدگویی افغانها؛ "سان ماکارون" پدیده ای دیگر در عرصه تجارت بین المللی معرفی شد اخبار

پس از یک دهه حضور مقتدرانه برند زرماکارون در بازار افغانستان، سان ماکارون، برند مکمل این بازار شد.

بنا به گزارش روابط عمومی گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر، اولین محموله کالاهای صادراتی ماکارونی با برند "سان" از مرزهای شرقی کشور وارد کشور افغانستان گردید، و بدین واسطه دور جدیدی از صادرات این گروه صنعتی آغاز شد.

با آغاز صادرات این برند، گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر با تکیه بر تجربیات علمی و عملی خود پدیده ای دیگر در حوزه صنعت غذای ایران را در عرصه جهانی مطرح کرد.

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۳۹۴/۲/۱۴
Sun Macaron
Sun Macaron http://www.sunmacaron.com